Northwood Coach House
WiFi
Northwood House - English Version Northwood House - Swedish Version

En smakfullt renoverad Viktoriansk byggnad omgjord till en 4-stjärnig semesterbostad för upp till 6 personer. Från huset har man utsikt över det vackra landskapet i Yorkshire Wolds.

Welcome to Northwood House Coach House

FÖR BOKNING ELLER MER INFORMATION KONTAKTA OSS VIA TELEFON, 0044 7966 827037, E-POST, INFO@NORTHWOODHOUSE.CO.UK (vi talar både svenska och engelska)

Villkor för hemsidan - www.northwoodhouse.co.uk

Tillgång till och användning av denna webbplats tillhandahålls av Northwood House enligt följande villkor:

1. Användning av denna webbplats utgör ditt godkännande av dessa användarvillkor som träder i kraft när du först använder denna webbplats. Northwood House förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst genom att göra ändringar online. Du är ansvarig för att regelbundet granska informationen online för att ta del av eventuella ändringar. Din fortsatta användning av denna webbplats efter att eventuella ändringar har gjorts innebär att du accepterat detta avtal och eventuella ändringar.

2. Även om Northwood House strävar efter att se till att den här webbplatsen normalt är tillgänglig 24 timmar om dygnet, är Northwood House inte ansvarig om platsen är otillgänglig.

3. Tillgång till denna webbplats kan tillfälligt eller permanent avbrytas och utan föregående meddelande.

4. Northwood House strävar efter att informationen på hemsidan är korrekt, men tar inget ansvar för oavsiktliga fel i texten.

5. Northwood House ansvarar inte för några skador (inklusive skador för förlust av verksamhet eller förlust av vinst) som uppstår i kontrakt, skadestånd eller annat på grund av användningen eller oförmågan att använda den här webbplatsen eller material som ingår i den. Inte heller från någon åtgärd eller beslut som fattats som resultat av användandet av denna webbplats eller något material från den.

6. Northwood House tar inget ansvar för innehållet på webbplatser där hypertextlänkar från den här webbplatsen finns.

7. Om någon av dessa villkor fastställs att vara olagliga, ogiltiga eller på annat sätt inte verkställbara på grund av de lagar i en stat eller ett land där dessa villkor är avsedda att vara effektiva, och inom den jurisdiktion där den termen är olaglig, ogiltig eller icke verkställbar, ska de tas bort från den klausulen och de återstående villkoren ska fortleva, och fortsätta att vara bindande och verkställbar.

8. Genom att använda någon del av denna webbplats anses du ha accepterat dessa villkor i sin helhet.

9. Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lagstiftning.

Om du har några frågor angående dessa villkor, vänligen maila Northwood House på info@northwoodhouse.co.uk.